Köpvillkor och GDPR

Säljavtal

Alla produkter, tjänster och priser som visar på vår WebShop är inte lagligen bindande erbjudanden. När du anger personlig kontaktinformation och klickar på "Beställ nu"-knappen på bekräftelsesidan, så räknas köpet som bindande. Du kommer att ta emot en bekräftelse på köpet omedelbart efter det att beställningsprocessen är fullgjord. Säljavtalet är giltigt när köpbekräftelsen har skickats. Om du inte mottar någon bekräftelse eller mottar beställda varor inom fyra (4) veckor, så är du inte längre bunden av köpet.

Alla varor tillhör Thörner Maskin AB tills full likvid erlagts. Alla nedan angivna priser visas exklusive Svensk moms (25%)

 

Retur av lagerförda produkter medför ett retuavdrag på 20%

Retur av ej lagerförda produkter medges ej. Kontrollera före order om den produkt ni vill beställa är en lagervara eller ej.

 

Alla returer/reklamationer skall skickas som företagspaket med utkörning till

Thörner Maskin AB

Norrlandsvägen 22

66140  SÄFFLE

 

Returer/reklamationer som skickas så att vi måste hämta ut paketet debiteras med 200 SEK

Alla returer/reklamationer skall meddelas Thörner Maskin AB innan de skickas in.

 

Order Sverige

Minsta ordervärde: 250 SEK + moms

Fraktkostnad:

Företag: DHL Företagspaket inom Sverige = 129 SEK

Privat / Ej kreditvärdiga företag: DHL Servicepoint, hämtpaket inom Sverige = 99 SEK

Betalning

Företagskunder

Faktura: Endast för företag med min. kreditraiting A. och som anger momsreg.nr. (SExxxxxxxxxx01 där x motsvarar org.nr.) Uppfylls inte dessa vilkor förbehåller vi oss rätten att ändra ordern till efterkrav. Thörner Maskin AB har rätt att göra kreditupplysning av alla kunder som lägger beställning med faktura-betalning.

E-postfaktura (kräver att kunden anger e-postadress) 0:-, Papperfaktura 25:-

Kortbetalning:

Förskottsbetalning: Vi mailar en faktura in ~1 arbetsdag till angiven epost-adress. När vi mottagit betalning för fakturan skickas varorna.

 

Privatkunder

Privat: Kortbetalning

Förskottsbetalning: Vi mailar en faktura in ~1 arbetsdag till angiven epost-adress. När vi mottagit betalning för fakturan skickas varorna.

 

 

Order till Norge, Danmark, Finland, Tyskland.

Fraktkostnad:

Danmark, Finland, Åland, Tyskland = 299 SEK

Norge = 499 SEK (inkl tulldeklarationskostnad på 180 SEK)

Betalning 

*Kortbetalning

*Förskottsbetalning:  Faktura skickas som E-post efter beställning (normalt inom 1 arbetsdag). Varorna skickas när Thörner Maskin AB mottagit betalningen. Giltigt momsreg.nr. krävs för att köpa utan moms inom EU samt person eller organisationsnummer för att köpa momsfritt till Norge.

 

Alla priser på thornermaskin.se är exkl. Svensk moms (25%)

 

 

Cookies på THÖRNER MASKIN AB

THÖRNER MASKIN AB:s webbplats (www.thornermaskin.se) använder cookies. Dessa cookies innehåller ingen personinformation, men hjälper dig bland annat att spara val du tidigare gjort på webbplatsen. De hjälper även till vid köp av olika produkter och tjänster till din bil. Med hjälp av cookies blir ditt besök hos oss snabbare och effektivare. Cookies används dessutom för vår statistikuppföljning. De flesta cookies tas bort automatiskt när du lämnar webbplatsen, förutom de som används till statistik. Dessa ligger kvar för att hjälpa oss vid dina eventuella återbesök till webbplatsen.

Integritetspolicy på Thörner Maskin AB

I denna Integritetspolicy beskrivs hur Thörner Maskin AB hanterar personuppgifter.

Vid användandet av våra tjänster kan våra kunder och användare lämna personuppgifter till oss i egenskap av privatpersoner eller som företrädare för ett företag. Vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter och deras behandling i enlighet med denna Integritetspolicy.

1. Vilka uppgifter behandlar vi?

Vi samlar in personuppgifter, såsom namn, efternamn, företagsnamn, yrkestitel, e-postadress, telefonnummer, organisationsummer och betaluppgifter när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett användarkonto, sluter avtal, beställer tjänster, lämnar betalningsinformation eller på annat sätt lämnar dina personuppgifter till oss.

2. Ändamålet med behandling av personuppgifter

Personuppgifter för kunder och potentiella kunder lagras för följande ändamål: Administration kring försäljning av THÖRNER MASKIN AB:s produkter och tjänster, marknadsföring och upprättande av offertförslag.

3. Rättslig grund

Enligt gällande dataskyddsreglering måste det finnas lagligt stöd, en så kallad rättslig grund, för att vår behandling av dina uppgifter ska vara laglig och nödvändig.

Nedan är de rättsliga grunder vi använder oss av.

1) Fullgörande av avtal.

Vi behandlar endast nödvändiga uppgifter för att identifiera dig om kund eller användare för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal.

2) Rättslig förpliktelse

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, t.ex. dina faktureringsuppgifter enligt bokföringslagen.

3) Intresseavvägning

Vi behandlar dina uppgifter för att utveckla våra tjänster, processer och att marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig.

4) Samtycke

I vissa fall kan du genom prenumeration på vår websida ta del av våra nyhetsbrev och marknadsföringsmaterial, eller genom webbformulär skicka in din förfrågan på våra produkter och tjänster, eller i andra omständigheter godkänna att vi behandlar dina uppgifter. Då samtycker du till att vi behandlar dina uppgifter endast till det angivna ändamålet.

4. Mottagare av uppgifterna

THÖRNER MASKIN AB vidarebefordrar i vissa fall personuppgifter om kunder till följande kategorier av mottagare som THÖRNER MASKIN AB samarbetar med: Försäkringsbolag, finansbolag och eventuellt andra samarbetande företag.

I vissa fall kan uppgifterna överföras och behandlas av egna bolag inom koncernen för att kunna leverera tjänster eller vida säkerhetsåtgärder. Dessa parter får dock inte använda dina uppgifter för något annat ändamål än det vi angivit dig.

5. Lagringstid för personuppgifter

Dina uppgifter sparas så länge du har en avtalsrelation eller affärsrelation med oss och så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Efter avslutad relation sparar vi dina uppgifter i upp till 12 månader. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under länge tid så följer vi sådana lagar.

Uppgifter som utgör ett fakturaunderlag sparar vi i sju år enligt bokföringslagen.

6. Rätt till information om behandling av personuppgifter

Alla personer som önskar information om vilka personuppgifter som THÖRNER MASKIN AB lagrar om personen i fråga har enligt tillämplig lag rätt att få uppgift härom, oavsett hur dessa samlats in. Sådant besked kan innehålla information om varifrån vi fått personuppgifterna, mottagarna eller kategorierna av mottagare som personuppgifterna delats med och syftet med behandlingen av personuppgifterna. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till mail@thornermaskin.se

Begäran om registerutdrag arkiveras av THÖRNER MASKIN AB. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas och vi kommer också informera sig hur lång tid vi behöver för att besvara din begäran.

Ditt registerutdrag kommer vi skicka till den e-postadress du angett i samband med behandlingens start.

7. Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar ett ansvar för att de uppgifter vi behandlar är korrekta. För det fall du som frågeställare menar att någon uppgift är felaktig har du rätt att begära att få detta rättat. Begäran skall göras hos THÖRNER MASKIN AB kundservice via e post: mail@thornermaskin.se

THÖRNER MASKIN AB kundservice skall skyndsamt ta ställning till om begäran är befogad och vidta lämplig åtgärd och därefter underrätta dig som frågeställare om hur rättelsen hanterats.

8. Rätt till radering

Dina uppgifter sparas så länge du är kund hos oss och därefter raderas så snart som möjligt om ingen annan tillämplig lag tyder på annat. Faktureringsuppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

9. Rätt till invändning

Om vi utför med stöd av intresseavvägning har du rätt att göra invändningar mot behandling av dina uppgifter. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi efter utvärdering anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi uppvisa att vårt intresse för behandlingen väger tyngre.

10. Rätt till begränsning

Rätten till begränsning gäller när du anser att uppgifterna är felaktiga och begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifterna korrekthet utreds.

Rätt till begränsning gäller från och med den 25 maj 2018.

11. Rätt till portabilitet

Du har rätt att få ut de uppgifter som du själv har lämnat till oss och att använda dem på annat sätt med förutsättningar att du har lämnat samtycke till databehandlingen eller om du har lämnat uppgifterna i samband med avtal.

Däremot har du inte rätt till dataportabilitet om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Rätt till portabilitet gäller från och med den 25 maj 2018.

12. Rätt till klagomål

Om du anser att behandling av dina uppgifter är i strid med gällande regelverk har du rätt att lämna in ett klagomål till oss snarast.

13. Återkallelse av samtycke

Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter.

14. Policy för hantering av e-postadresser

THÖRNER MASKIN AB respekterar din personliga integritet. För informations- och nyhetsbrev via e-post gäller följande för hantering av prenumeranters e-postadresser och övrig information. Våra prenumeranters e-postadresser kommer under inga omständigheter säljas eller hyras ut till annan part. Utskick görs på ett sådant sätt att en e-postadress inte blir tillgänglig för andra än aktuell mottagare. Anledningen till att vi samlar in våra kunders e-postadresser, namn, region m.m. är enbart att förbättra informationsservicen och göra den mer relevant och personlig. Om du inte vill detta respekterar vi självklart det!

Våra prenumeranter kan enkelt avanmäla sig vår e-postservice. Detta kan du göra genom att skicka ett mail till mail@thornermaskin.se. Du kommer efter detta inte att få någon e-post från THÖRNER MASKIN AB om du inte själv uppger din e-postadress igen. Om du har frågor kring e-post tjänsten utöver detta är du välkommen att e-posta oss på mail@thornermaskin.se

15. Säkerhetsåtgärder

För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi säkerhetsåtgärder. Tillgången till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad. Vårt system gör att vi inte kan se kunders lösenord. Vi har brandväggar och antivirusprogram och vidtar i övrigt de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda och förhindra obehörig tillgång till dina personuppgifter.